Tạo nút theo dõi Twitter kiểu chim bay

(Huynh Nhat Ha's Blog) -- Trong một lần lướt web và nghiên cứu về Twitter, tôi phát hiện một tiện ích gọi là TripleFlap với chức năng tạo biểu tượng con chim Twitter đang bay trong trang web, mà khi bạn di chuyển con trỏ chuột lên con chim thì xuất hiện liên kết Theo dõi bạn trên Twitter và cả trang “Retweet”.

Thật thú vị là tiện ích này có thể ứng dụng cho Blogger và bạn có thể hiển thị nó trong các trang bài viết.

Để làm được điều này, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Design >> Edit HTML chọn Expand Widget Templates.

Dùng tổ hợp phím Ctrl + F tìm dòng mã <div class='post-body'> và chèn sau nó với dòng mã bên dưới (chú ý chèn sau dòng <div class='post-body'>, với một số Template là dòng <div class='post-body entry-content'>).
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><script src='http://hacodeproject.googlecode.com/files/tripleflap.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
var birdSprite="http://1.bp.blogspot.com/_ZkWT0jW7f4c/TOobxbsPB2I/AAAAAAAABO4/hsBJAfHzEPc/s1600/birdsprite.png";
var targetElems=new Array("img","hr","table","td","div","input","textarea","button","select","ul","ol","li","h1","h2","h3","h4","p","code","object","a","b","strong","span");
var twitterAccount = "http://twitter.com/huynhatha"; //Thay tên user trên Twitter của bạn
var tweetThisText = "Huynhatha: <data:post.url/>";
tripleflapInit();
</script>
</b:if>
Bạn nên tải về file tripleflap.js để upload lên host và sử dụng cho blog của bạn; nhớ thay tên username trên Twitter nữa nhé.

Hy vọng thủ thuật này có ích đối với Blog của bạn.